meer handige tools

Wat is een feminist?

Een feminist komt op voor vrouwenbelangen en streeft naar gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Een aanhanger van het feminisme noemen we een feminist.

Tip of verbeterpunt? Klik hier.
Soms type je een vraag of woord verkeerd. Hierboven staat ook het antwoord op de vraag: Wat is een veminist?
disclaimer