meer handige tools

Disclaimer

Op gebruik van deze website zijn onderstaande gebuikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvraagd.

Gebruik van informatie
Watiseen.com streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Watiseen.com niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies in welke vorm dan ook.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Watiseen.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Watiseen.com en de gebruik van de website ontstaan.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Watiseen.com heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Watiseen.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alls publicaties en uitingen van Watiseen.com zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets van deze website op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Watiseen.com daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

disclaimer