meer handige tools

Wat is een parallellogram?

Een parallellogram is een vierhoek die uit twee paren van evenwijdige zijden bestaat. De driedimensionale evenknie van een parallellogram is een parallellepipedum. Vaak een langwerpig vierkant of vierkant waarvan de tegenovergestelde zijden gelijk en evenwijdig zijn.

Tip of verbeterpunt? Klik hier.
Soms type je een vraag of woord verkeerd. Hierboven staat ook het antwoord op de vragen: Wat is een parallelogram? Wat is een paralellogram?
disclaimer