meer handige tools

Wat is chatgpt?

ChatGPT is een grote taalmodel ontwikkeld door OpenAI. Het is gebaseerd op de transformer-architectuur en is getraind op een grote hoeveelheid tekstgegevens. Het kan worden gebruikt voor verschillende taak zoals het genereren van tekst, het beantwoorden van vragen, en het maken van voorspellingen. Het wordt vaak gebruikt in chatbots en andere toepassingen waar natuurlijke taalverwerking vereist is.

Tip of verbeterpunt? Klik hier.
Soms type je een vraag of woord verkeerd. Hierboven staat ook het antwoord op de vragen: Wat is chat? Wat is gpt?
disclaimer