meer handige tools

Wat is een yup?

Yup (of Yuppie) is een Engelstalige afkorting voor 'Young urban professional'. Het staat voor een hoog-opgeleide jongere met een goed betaalde baan. Eeb yup is materialistische en streeft naar statusverhogende bezittingen zoals een dure auto. Het begrip is ontstaan in de jaren '80.

Tip of verbeterpunt? Klik hier.
Soms type je een vraag of woord verkeerd. Hierboven staat ook het antwoord op de vragen: Wat is een jup? Wat is een juppie?
disclaimer