meer handige tools

Wat is een bijwoord?

Bijwoorden zijn woorden die een werkwoord, een ander bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een hele zin of soms een zelfstandig naamwoord nader bepalen. Ze geven daar meer informatie over.

Bijwoorden van:
Graad: heel, zeer, nogal, enigszins, hartstikke
Plaats en richting: waarheen, hier, elders, ginds, opzij
Tijd: wanneer, morgen, vandaag, gisteren, binnenkort, onlangs
Aaanwijzende bijwoorden: daar, hier, nu
Onbepaalde bijwoorden: ergens, nergens, nooit, altijd
Vragende bijwoorden: waar, wanneer, hoe

 

Tip of verbeterpunt? Klik hier.
disclaimer