meer handige tools

Wat is een cao?

CAO is de afkoring van collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een schriftelijke overeenkomst waarin allerlei afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt vaak voor een grote groep mensen in een bepaalde bedrijfstak of functiegroep.

Tip of verbeterpunt? Klik hier.
disclaimer