meer handige tools

Wat is een oligarch?

Een oligarch is een rijke persoon die een aanzienlijke macht en invloed heeft binnen een samenleving, vaak via hun economische rijkdom. Oligarchen komen vaak voor in landen waar de rijkdom en macht geconcentreerd is in de handen van een kleine groep mensen. Deze groep kan invloed uitoefenen op de politiek, de economie en de media van een land. Oligarchen zijn vaak zakenlieden of industriëlen die hun rijkdom hebben vergaard in sectoren zoals olie, gas, bankieren of vastgoed. In sommige landen worden oligarchen beschouwd als een bedreiging voor de democratie en de sociale gelijkheid, omdat ze vaak grote invloed hebben op de politieke besluitvorming en weinig verantwoording afleggen aan het grote publiek.

Tip of verbeterpunt? Klik hier.
Soms type je een vraag of woord verkeerd. Hierboven staat ook het antwoord op de vraag: Wat is een oligarg?
disclaimer