meer handige tools

Wat is een metafoor?

Een metafoor is een vorm van beeldspraak, waarbij er sprake is van een impliciete vergelijking. Er is een overeenkomst tussen hetgene wat vergeleken wordt. Doel van een metafoor is om via een beeld de beleving te versterken.

Voorbeelden van een metafoor:
Je bent een klein kind => je hebt kinderlijk gedrag
Een boom van een vent => lange man, zo lang als een boom
Tijd is geld => tijd is kostbaar

Tip of verbeterpunt? Klik hier.
disclaimer