meer handige tools

Wat is een priemgetal?

Een priemgetal is een getal groter dan 1 dat slechts twee getallen als deler heeft, namelijk 1 en zichzelf. Het kleinste priemgetal is dus 2, want het heeft alleen 1 en 2 als delers.  Het volgende is 3, met alleen de delers 1 en 3. Het getal 4 is geen priemgetal, het heeft behalve 1 en 4 ook 2 als deler. Een getal dat groter dan 1 is en geen priemgetal, heet een samengesteld getal.

Priemgetallen vormen een belangrijk onderwerp in de wiskunde en de getaltheorie.

Tip of verbeterpunt? Klik hier.
disclaimer